Styrelsens 2017 består av följande personer:

Ordförande: Thomas Gustavsson
Ledamöter: Tage Gardfjell, Patrik, Rosén, Göran Dahlbäck, Bengt Larsson, Ellinor Aliceson

Protokoll

retur