Föreningen har 4 möten på våren och fyra möten på hösten.

Sällskapet kommer att ha sina möten på Restaurang Kvarnen (Skattehuset) .

På dessa möten brukar vi ha auktion, fika samt urvalshäften att titta i. Cirka 40 personer per gång brukar besöka våra möten.

Plats Restaurang Kvarnen klockan 18.30 - 21.00.

Varmt välkommen!

Styrelsen