Glimtar från Gefle Filatelistsällskaps historia

Starten:

Tre herrar i Gävle, Karl Berglund, Ruben Kocken och K J Wahlund skickade den 21 oktober 1922 en inbjudan till ett 20 tal personer "till diskussion rörande möjligheterna för bildandet av en lokal sammanslutning i Gefle för filatelistiska intressen".
Sammanträdandet skulle hållas den 24 oktober 1922. 11 personer hörsammade inbjudan och ett enhälligt beslut togs för bildandet av en förening och stadgar fastställdes.

Gefle Filatelistsällskap bildades således den 24 oktober 1922.

Auktion, lotteri och bytescirkulation fanns med redan från början. Medlemmarna höll föredrag och förevisade sina samlingar.
Redan efter ett är beslutades om att bygga upp en färglikare av något defekta frimärken. Samlingen kallades Trasien. Den kan än idag lånas och användas.
Utflykter föredrogs ofta under de första åren med Dalarnas Filatelistförening i Falun.

Jubileer:

5 år firades den 24 oktober 1929 med supé efter mötet.
10 år firades med utställning på Folkets hus den 15-16 oktober 1932 och middag på hotell Baltic den 15 oktober.
20 år firades den 21 november 1942 med utställning och middag på Hotell Baltic. Middagsgästerna uppmanades medta smör- och brödkort!
30 år firades med utställning på Gävle Museum den 11-16 september 1952. 7000 försändelser stämplades med den minnespoststämpel som tagits fram. Den 18 oktober firades med middag på hotell Baltic.
40 år firades den 24 oktober 1962 genom att mötet gavs karaktär av jubileumssammanträde.
50 år firades med utställning på posten på Drottninggatan och på Uplandsbanken. minnespoststämpel togs fram liksom plaketter för 50-, 40- och 25 årigt medlemskap. Middag på CH den 11 november 1972.
60 år firades med utställning på Posten!. minnespoststämpel togs fram genom en tävling bland sällskapets medlemmar. Tävlingen vanns av Ragnar Källander. ett sk PT-kort togs fram med motiv från Gävle Lokalpost från 1945. jubileumsmiddag avnjöts på börshuset den 16 oktober 1982.
70 år firades med utställning på konstcentrum. minnespoststämpel ritades av en av sällskapets medlemmar, konstnären Jordi Bota. Även två kort togs fram föreställande dels Giawle från frimärksutgåvan från 1984 - Äldre Städer dels en ny över Giawle från ett kopparstick från 1700 talet (Suecia Antiqua et Hodierna)
75 firades den 21 oktober 1997 med jubileumsmiddag i Lantmäteriverkets restaurang